© Ingrida Picukane

Built with Berta.me

 1. Piedalos grupas izstāde "Iekāres vārdā" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (27.04.2024. - 28.07.2024.) Izstādes kuratores/-ri: Līna Birzaka - Priekule, Laura Brokāne, Igors Gubenko.
  Izstādē redzama mana videoperformance "Es esmu skaista" (2016/17).

  Izstādē redzami LNMM krājuma darbi: Viļņa Zābera, Rolanda Kaņepa, Viktorijas Pelšes, Rasmas Bruzītes, Artas Dumpes, Katrīnas Neiburgas, Birutas Baumanes, Felicitas Pauļukas, Hildas Vīkas, Daigas Grantiņas, Amandas Ziemeles, Sigismunda Vidberga, Romualda Getaiša, Laimoņa Blumberga, Rūdolfa Aldera, Ēvī Upenieces, Ellas Leimanes, Tālivalža Gaumiga, Igora Vasiļjeva, Gaidas Grundbergas, Borisa Bērziņa, Monikas Baueres, Taņ Le Konga, Arņa Balčus, Josifa Elgurta, Rūsiņa Rozītes, Kārļa Zemdegas, Konstantīna Rončevska, Voldemāra Treja, Burkarda Dzeņa, Guntara Zvaigznes, Gustava Šķiltera, Dainas Riņķes, Kristiana Brektes un citu autoru darbi. Izstādē iekļauti arī mākslas darbi no citām institūcijām un privātkolekcijām, piemēram, Daces Džeriņas, Ingrīdas Pičukānes, Vikas Ekstas, Ingas Melderes, Rasas Jansones, Aleksandra Apsīša, Ādolfa Zārdiņa, Vladimira Glušenkova, Gunāra Vīndedža, Annas-Stīnas Treumundas, Ivara Grāvleja, Visvalža Ziediņa, Andra Grinberga un Kaspara Zborovska, Annas Dzērves, Baibas Vegeres, Rūtas Kreicas, Brendas Jansones, Kārļa Vītola, Marka Raidperes, Veronikas (Veras) Šleivītes, Diānas Tamanes, Jānusa Sammas, Kristas Zutes, Mares Trallas, Adoma Danseviča, Aijas Poles, Andra Kaļiņina, Sabīnes Verneres, Frančeskas Kirkes, Janinas Sabaļauskaites veikums. Jaundarbus ekspozīcijai veidojuši mākslinieki: Anna Malicka, Skuja Braden, Konstantīns Žukovs, Mētra Saberova, Aksels Bruks, Annemarija Gulbe, Krišjānis Elviks un Anna Ansone, Ksenija Tarasova, Atis Jākobsons, Rasa Jansone.
  //
  Participating roup exhibition "In the Name of Desire" at the Latvian National Museum of Art (27.04.2024. - 28.07.2024.) Curated by Līna Birzaka - Priekule, Laura Brokāne, Igors Gubenko.
  I am participating with the video performance "I am beautiful" (2016/17).

  From the collection of the LNMA the exhibition presents works by Vilnis Zābers, Rolands Kaņeps, Viktorija Pelše, Rasma Bruzīte, Arta Dumpe, Katrīna Neiburga, Biruta Baumane, Felicita Pauļuka, Hilda Vīka, Daiga Grantiņa, Amanda Ziemele, Sigismunds Vidbergs, Romualds Getaitis, Laimonis Blumbergs, Rūdolfs Alders, Ēvī Upeniece, Ella Leimane, Tālivaldis Gaumigs, Igor Vasiliev, Gaida Grundberga, Boriss Bērziņš, Monika Bauere, Lê Công Thành, Arnis Balčus, Iosif Elgurt, Rūsiņš Rozīte, Kārlis Zemdega, Konstantīns Rončevskis, Voldemārs Trejs, Burkards Dzenis, Guntars Zvaigzne, Gustavs Šķilters, Daina Riņķe, Kristians Brekte and other artists. The exposition also includes works from other institutions and private collections such as the achievements of Dace Džeriņa, Ingrīda Pičukāne, Vika Eksta, Inga Meldere, Rasa Jansone, Aleksandrs Apsītis, Ādolfs Zārdiņš, Vladimir Glushenkov, Gunārs Vīndedzis, Anna-Stina Treumund, Ivars Grāvlejs, Visvaldis Ziediņš, Andris Grinbergs, Anna Dzērve, Baiba Vegere, Rūta Kreica, Brenda Jansone, Kārlis Vītols, Mark Raidpere, Veronika (Vėra) Šleivytė, Diānas Tamanes, Jaanus Samma, Krista Zute, Mare Tralla, Adomas Danusevičius, Aija Pole, Andris Kaļiņins, Sabīne Vernere, Frančeska Kirke, Janina Sabaliauskaitė. New works specially for the exhibition have been made by artists Anna Malicka, Skuja Braden, Konstantin Zhukov, Mētra Saberova, Aksels Bruks, Annemarija Gulbe, Krišjānis Elviks and Anna Ansone, Ksenija Tarasova, Atis Jākobsons, Rasa Jansone.