© Ingrida Picukane

Built with Berta.me

 1. Izstāde "Starp mums viss labi" 15.02 - 04.04.2024, Dzirnavu ielā 60A-21, Rīga, Latvija. Mans darbs telpā "Felicitas (Pauļukas) dzīves" ir tapis sadarbībā ar LNMM grafikas kolekciju glabātāju Montu Cimdiņu. Tehnika: krīts uz sienas.


  Izstādē un publiskajā programmā piedalās: A. Gulbe, A. Jarvi (FI), A. Jākobsons, E. de Montesquiou (EE/FR), E. Eglāja-Kristsone, F. Pauļuka (1925-2014), I. Laube, I. Gubenko, I. Pičukāne, J. Kokko (FI), K. Hamm (FI), K. Žukovs, K. Elviks, M. Saberova, M. Cimdiņa, R. Maudit (ES), A. Bagdžiūnaitė (LT), R. Jumīte, Taka Taka (GR), V. Vīnbergs, Z. Dzividzinska (1944-2011).


  Kuratore: Andra Silapētere, Organizē: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs


  Izstāde apskatāma: 14.00 – 19.00 (tr.-piektd.) un 12.00 – 17.00 (sestd.), slēgts (svētd.-pirmd.).
 Laipni aicinātas/-ti!  Foto: Gundega Evelone

  //


  Exhibition "All's Good Between Us" 15.02 - 04.04.2024, Dzirnavu iela 60A-21, Riga, Latvia. My work in the space "Felicita's (Pauluka's) Lives" was created in collaboration with Monta Cimdina, curator of the print collections at the LNMA. Technique: chalk on the wall.

  
The exhibition and public programme participants: A. Gulbe, A. Jarvi (FI), A. Jākobsons, E. de Montesquiou (EE/FR), E. Eglāja-Kristsone, F. Pauļuka (1925-2014), I. Laube, I. Gubenko, I. Pičukāne, J. Kokko (FI), K. Hamm (FI), K. Žukovs, K. Elviks, M. Saberova, M. Cimdiņa, R. Maudit (ES), A. Bagdžiūnaitė (LT), R. Jumīte, Taka Taka (GR), V. Vīnbergs, Z. Dzividzinska (1944-2011).


  Curator: Andra Silapētere, organised by: Latvian Centre for Contemporary Art

  14.00 - 19.00 (Wed.-Fri.) and 12.00 - 17.00 (Sat.), closed (Sun.-Mon.).
 Welcome!  Photo: Gundega Evelone