© Ingrida Picukane

Built with Berta.me

 1. https://www.lnmm.lv/latvijas-nacionalais-makslas-muzejs/izstades/tikai-neraudi-483

  (ENG below) Piedalos izstādē ”Tikai neraudi! Feministiskie skatījumi Latvijas mākslā: 1965–2023" (kuratore: Elita Ansone, Latvijas Nacionālā mākslas muzejs) ar komiksu "Trīs māsas". Izstādē piedalīsies 48 mākslinieces! Esmu ļoti pagodināta piedalīties šajā izstādē.
  Komikss "Trīs māsas" tika zīmēts speciāli "mini kuš!" sērijai 2016. gadā, izstādē var redzēt komiksa oriģinālu. Šajā darbā tiek runāts par dzimumlomām, stereotipiem un audzināšanu, kas padara sieviešu un vīriešu pasaules Latvijā ļoti atšķirīgas. Stāsta centrā ir trīs māsas, kas runā izsmalcinātā franču valodā un vīrietis, kas runā brutālā, rupjā krievu valodā. Sieviešu pasaulē būtiski ir izdaiļošanas rituāli, kas noved pie negaidīta rezultāta, saskaroties ar vīrišķo pasauli.
  Paldies "kuš!" par aicinājumu uzzīmēt šo stāstu, kas brieda manā galvā diezgan ilgstoši, un, protams, par publikāciju. "Trīs māsas" ir zīmētas ar Maxima veikalā pirktiem lētiem bērnu flomasteriem, uz Maxima pirkta akvareļu papīra, kas padara šo darbu ļoti trauslu, un tas lēnām izbalo. Prieks, ka komikss tiks izstādīts muzejā!
  Izstāde skatāma līdz 15.oktobrim.
  Paldies VKKF (Valsts Kultūrkapitāla fonds) par atbalstu!

  .....
  I'm taking part in the exhibition "Don't Cry! Feminist Views in Latvian Art: 1965-2023" (curated by Elita Ansone, Latvian National Museum of Art) with the comic "Three Sisters". 48 women artists will take part in the exhibition! I am very honoured to be part of this exhibition.
  The comic "Three Sisters" was drawn especially for "mini kuš!" series in 2016, the original comic can be seen in the exhibition. This work is about gender roles, stereotypes and upbringing that make the worlds of women and men in Latvia very different. The story focuses on three sisters who speak sophisticated French and a man who speaks brutal, crude Russian. In the women's world, beautification rituals are essential, which leads to unexpected results when confronted with the male world.
  Thank you "kuš!" for inviting me to draw this story, which has been brewing in my head for quite a long time, and of course for the publication. "The Three Sisters is drawn with cheap children's markers bought at Maxima, on watercolour paper bought at Maxima, which makes it very fragile, and it fades slowly. We are delighted that the comic will be exhibited in the museum!
  The exhibition is open until 15 October.
  Thanks to the State Culture Capital Foundation for their support!